corsican nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

corsican nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm corsican giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của corsican.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • corsican

    of or relating to or characteristic of Corsica or its people

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).