correspondence quality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

correspondence quality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm correspondence quality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của correspondence quality.

Từ điển Anh Việt

  • correspondence quality

    (Tech) phẩm chất tương ứng