copulate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

copulate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm copulate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của copulate.

Từ điển Anh Việt

 • copulate

  /'kɔpjuleit/

  * nội động từ

  giao cấu, giao hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • copulate

  engage in sexual intercourse

  Birds mate in the Spring

  Synonyms: mate, pair, couple