coptic church nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coptic church nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coptic church giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coptic church.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • coptic church

    the ancient Christian church of Egypt

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).