conradina glabra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conradina glabra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conradina glabra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conradina glabra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • conradina glabra

    Similar:

    apalachicola rosemary: small shrub of Apalachicola River area in southeastern United States having highly aromatic pinkish flowers; a threatened species

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).