conjugal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conjugal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conjugal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conjugal.

Từ điển Anh Việt

 • conjugal

  /'kɔndʤɔint/

  * tính từ

  (thuộc) vợ chồng

  conjugal happines: hạnh phúc vợ chồng

  conjugal life: đời sống vợ chồng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • conjugal

  of or relating to marriage or to the relationship between a wife and husband

  connubial bliss

  conjugal visits

  Synonyms: connubial