conjoint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conjoint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conjoint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conjoint.

Từ điển Anh Việt

 • conjoint

  /kən'dʤɔin/

  * tính từ

  nối, tiếp, chắp, ghép; hợp lại, liên kết, kết hợp

  conjoint action: hành động kết hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • conjoint

  Similar:

  conjoined: consisting of two or more associated entities

  the interplay of these conjoined yet opposed factors

  social order and prosperity, the conjoint aims of government"- J.K.Fairbank