condone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

condone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm condone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của condone.

Từ điển Anh Việt

 • condone

  /kən'doun/

  * ngoại động từ

  tha, tha thứ, bỏ qua (lỗi; tội ngoại tình)

  chuộc (lỗi)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • condone

  Similar:

  excuse: excuse, overlook, or make allowances for; be lenient with

  excuse someone's behavior

  She condoned her husband's occasional infidelities