condoner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

condoner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm condoner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của condoner.

Từ điển Anh Việt

  • condoner

    xem condone