concluded price nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concluded price nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concluded price giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concluded price.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • concluded price

    * kinh tế

    giá ký kết