concentrator tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concentrator tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concentrator tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concentrator tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • concentrator tank

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  tăng đậm đặc

  tăng làm đậm đặc

  thùng cô đặc