comptonia asplenifolia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

comptonia asplenifolia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm comptonia asplenifolia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của comptonia asplenifolia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • comptonia asplenifolia

    Similar:

    sweet fern: deciduous shrub of eastern North America with sweet scented fernlike leaves and tiny white flowers

    Synonyms: Comptonia peregrina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).