colobus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colobus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colobus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colobus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • colobus

    arboreal monkey of western and central Africa with long silky fur and reduced thumbs

    Synonyms: colobus monkey

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).