colobus guereza nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

colobus guereza nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm colobus guereza giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của colobus guereza.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • colobus guereza

    Similar:

    guereza: a colobus monkey with a reddish brown coat and white silky fringes down both sides of the body

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).