coinage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coinage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coinage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coinage.

Từ điển Anh Việt

 • coinage

  /'kɔinidʤ/

  * danh từ

  sự đúc tiền

  tiền đúc

  hệ thống tiền tệ

  a decimal coinage: hệ thống tiền tệ thập tiến

  sự tạo ra, sự đặt ra (từ mới)

  this is the very coinage of his brain: cái đó là do trí óc hắn ta tạo ra

  từ mới đặt

 • Coinage

  (Econ) Tiền đúc.

  + Một phần của tiền trao tay gồm các đồng tiền kim loại.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coinage

  * kinh tế

  chế độ tiền đúc (của một nước)

  chế độ tiền tệ

  sự đúc tiền

  việc đúc tiền

  * kỹ thuật

  lõi ảnh

  cơ khí & công trình:

  sự đúc tiền

Từ điển Anh Anh - Wordnet