coign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coign.

Từ điển Anh Việt

 • coign

  /kɔin/

  * danh từ

  coign of vantage vị trí nhìn rõ, nơi nhìn rõ được (cái gì)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • coign

  Similar:

  quoin: expandable metal or wooden wedge used by printers to lock up a form within a chase

  Synonyms: coigne

  quoin: the keystone of an arch

  Synonyms: coigne