cohune nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cohune nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cohune giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cohune.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cohune

    Similar:

    cohune palm: tropical American feather palm whose large nuts yield valuable oil and a kind of vegetable ivory

    Synonyms: Orbignya cohune

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).