coercive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coercive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coercive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coercive.

Từ điển Anh Việt

 • coercive

  /kou'ə:siv/

  * tính từ

  buộc, ép buộc, cưỡng bức

  coercive methods: phương pháp cưỡng bức

  (vật lý) kháng từ

  coercive force: sức kháng từ

 • coercive

  (vật lí) kháng từ; cỡng bức

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coercive

  * kỹ thuật

  cưỡng bức

  toán & tin:

  kháng từ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • coercive

  serving or intended to coerce

  authority is directional instead of coercive