codec nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

codec nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm codec giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của codec.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • codec

    * kỹ thuật

    bộ mã hóa-giải mã

    điện lạnh:

    cođec