clovis i nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clovis i nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clovis i giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clovis i.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • clovis i

    Similar:

    clovis: king of the Franks who unified Gaul and established his capital at Paris and founded the Frankish monarchy; his name was rendered as Gallic `Louis' (466-511)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).