click spring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

click spring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm click spring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của click spring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • click spring

    * kỹ thuật

    lò xo ngàm