clangula hyemalis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clangula hyemalis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clangula hyemalis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clangula hyemalis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • clangula hyemalis

    Similar:

    old squaw: a common long-tailed sea duck of the northern parts of the United States

    Synonyms: oldwife

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).