cicatrice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cicatrice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cicatrice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cicatrice.

Từ điển Anh Việt

 • cicatrice

  /'sikətris/ (cicatrix) /'sikətriks/

  * danh từ, số nhiều cicatrices

  cái sẹo

  (thực vật học) sẹo lá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cicatrice

  Similar:

  scar: a mark left (usually on the skin) by the healing of injured tissue

  Synonyms: cicatrix