chukchi peninsula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chukchi peninsula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chukchi peninsula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chukchi peninsula.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chukchi peninsula

    peninsula of northeastern Siberia across the Bering Strait from northwestern Alaska

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).