chicaner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chicaner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chicaner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chicaner.

Từ điển Anh Việt

  • chicaner

    xem chicane