changeable device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

changeable device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm changeable device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của changeable device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • changeable device

  * kỹ thuật

  kíp

  xây dựng:

  phụ kiện (của) ca

  phụ tùng (của) ca