chaenomeles japonica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chaenomeles japonica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chaenomeles japonica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chaenomeles japonica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chaenomeles japonica

    Similar:

    japonica: deciduous thorny shrub native to Japan having red blossoms

    Synonyms: maule's quince

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).