japonica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

japonica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm japonica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của japonica.

Từ điển Anh Việt

  • japonica

    /dʤə'pɔnikə/

    * danh từ (thực vật học)

    cây lê Nhật bản (thường dùng để trang trí)

    cây hoa trà

Từ điển Anh Anh - Wordnet