celtis laevigata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

celtis laevigata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm celtis laevigata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của celtis laevigata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • celtis laevigata

    Similar:

    sugarberry: deciduous shade tree with small black berries; southern United States; yields soft yellowish wood

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).