cauline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cauline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cauline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cauline.

Từ điển Anh Việt

 • cauline

  * tính từ

  thuộc thân cây; mọc ở phần trên thân cây (lá)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cauline

  especially of leaves; growing on a stem especially on the upper part of a stem

  cauline leaves

  Antonyms: radical

  Similar:

  caulescent: (of plants) producing a well-developed stem above ground

  Synonyms: stemmed

  Antonyms: acaulescent