cattleya nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cattleya nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cattleya giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cattleya.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cattleya

    any orchid of the genus Cattleya characterized by a three-lobed lip enclosing the column; among the most popular and most extravagantly beautiful orchids known

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).