catchy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

catchy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm catchy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của catchy.

Từ điển Anh Việt

 • catchy

  /'kætʃi/

  * tính từ

  hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ

  dễ nhớ, dễ thuộc (bài hát...)

  đánh lừa, cho vào bẫy, quỷ quyệt

  a catchy question: câu hỏi để cho vào bẫy, câu hỏi quỷ quyệt

  từng hồi, từng cơn (gió)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • catchy

  having concealed difficulty

  a catchy question

  a tricky recipe to follow

  Synonyms: tricky

  Similar:

  attention-getting: likely to attract attention

  a catchy title for a movie