cast-in-situ flooring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cast-in-situ flooring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cast-in-situ flooring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cast-in-situ flooring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cast-in-situ flooring

  * kỹ thuật

  sàn liền

  xây dựng:

  sàn đổ tại chỗ

  sàn không nối