cassiope mertensiana nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cassiope mertensiana nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cassiope mertensiana giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cassiope mertensiana.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cassiope mertensiana

    Similar:

    white heather: heath of mountains of western United States having bell-shaped white flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).