caries nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caries nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caries giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caries.

Từ điển Anh Việt

 • caries

  /'keərii:z/

  * danh từ

  (y học) bệnh mục xương

  dental caries: bệnh sâu răng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • caries

  * kỹ thuật

  y học:

  bệnh mục xương 2 bệnh sâu răng

Từ điển Anh Anh - Wordnet