carduus crispus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carduus crispus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carduus crispus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carduus crispus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • carduus crispus

    Similar:

    welted thistle: European biennial introduced in North America having flower heads in crowded clusters at ends of branches

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).