welted thistle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

welted thistle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm welted thistle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của welted thistle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • welted thistle

    European biennial introduced in North America having flower heads in crowded clusters at ends of branches

    Synonyms: Carduus crispus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).