cardo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cardo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cardo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cardo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cardo

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hoa hồng chỉ hướng