capra falconeri nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capra falconeri nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capra falconeri giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capra falconeri.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • capra falconeri

    Similar:

    markhor: large Himalayan goat with large spiraled horns

    Synonyms: markhoor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).