cantharellus cibarius nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cantharellus cibarius nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cantharellus cibarius giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cantharellus cibarius.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cantharellus cibarius

    Similar:

    chanterelle: widely distributed edible mushroom rich yellow in color with a smooth cap and a pleasant apricot aroma

    Synonyms: chantarelle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).