cannibal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cannibal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cannibal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cannibal.

Từ điển Anh Việt

  • cannibal

    /'kænibəl/

    * danh từ

    người ăn thịt người

    thú ăn thịt đồng loại

Từ điển Anh Anh - Wordnet