calosoma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

calosoma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm calosoma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của calosoma.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • calosoma

    any beetle of the genus Calosoma

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).