caesarean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caesarean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caesarean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caesarean.

Từ điển Anh Việt

  • caesarean

    * danh từ

    xem Caesarean section

    danh từ

Từ điển Anh Anh - Wordnet