cachi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cachi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cachi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cachi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cachi

    a mountain in the Andes in Argentina (22,047 feet high)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).