buzzard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

buzzard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm buzzard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của buzzard.

Từ điển Anh Việt

  • buzzard

    /'bʌzed/

    * danh từ

    chim ó butêo

Từ điển Anh Anh - Wordnet