brunn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brunn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brunn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brunn.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brunn

    Similar:

    brno: an industrial city in Moravia in Czech Republic to the southeast of Prague

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).