brugmansia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brugmansia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brugmansia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brugmansia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brugmansia

    includes some plants often placed in the genus Datura: angel's trumpets

    Synonyms: genus Brugmansia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).