brugmansia suaveolens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brugmansia suaveolens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brugmansia suaveolens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brugmansia suaveolens.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brugmansia suaveolens

    Similar:

    angel's trumpet: South American plant cultivated for its very large nocturnally fragrant trumpet-shaped flowers

    Synonyms: Datura suaveolens

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).