bros nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bros nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bros giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bros.

Từ điển Anh Việt

  • bros

    * danh từ

    vt của brothers (dùng ở tên các hãng buôn)