bros. nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bros. nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bros. giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bros..

Từ điển Anh Việt

  • bros.

    /,brʌðəz/

    * danh từ

    (viết tắt) của brothers (thường) dùng ở tên các hãng buôn